18 sierpnia 2018   Szukaj   
Komunikaty o przerwach w dostawie wody
Przewidywany czas wyłączenia: 10:00-16:00

 

 

Wyłączenie dotyczy:

 

 ul. Częstochowska od ul. Kordeckiego do nr 83

 

Czas wyłączenia może ulec zmianie w zależności od technicznych możliwości wykonania prac.